چهار شنبه 2 تیر 1400   ساعت : 7:11

انتخاب برند مورد نظر

قابلمه تفلون 54 عروس

قابلمه تفلون 54 عروس
قیمت: 895,000 تومان
تفلون استاندارد-مناسب35تا40نفر- 1سال ضمانت
توضیحات خریـد پستـــی

قابلمه تفلون 50 عروس

قابلمه تفلون 50 عروس
قیمت: 825,000 تومان
تفلون استاندارد-مناسب30تا35نفر-1سال ضمانت
توضیحات خریـد پستـــی

قابلمه تفلون 46 عروس

قابلمه تفلون 46 عروس
قیمت: 675,000 تومان
تفلون استاندارد-مناسب25تا30نفر-1سال ضمانت
توضیحات خریـد پستـــی

قابلمه تفلون 42 عروس

قابلمه تفلون 42 عروس
قیمت: 585,000 تومان
تفلون استاندارد-مناسب20تا25نفر-1سال ضمانت
توضیحات خریـد پستـــی

قابلمه تفلون 38 عروس

قابلمه تفلون 38 عروس
قیمت: 485,000 تومان
تفلون استاندارد-مناسب18تا20نفر- 1سال ضمانت
توضیحات خریـد پستـــی

قابلمه چدن 32 عروس ویکتوریا

قابلمه چدن 32 عروس ویکتوریا
قیمت: 478,000 تومان
قابلمه چدن داخل گرانیت-مناسب10نفر-1سال ضمانت
توضیحات خریـد پستـــی

قابلمه تفلون36عروس

قابلمه تفلون36عروس
قیمت: 468,000 تومان
تفلون استاندارد-مناسب15نفر-1سال ضمانت
توضیحات خریـد پستـــی

قابلمه چدن 28 عروس ویکتوریا

قابلمه چدن 28 عروس ویکتوریا
قیمت: 375,000 تومان
قابلمه چدن داخل گرانیت-مناسب7نفر-1سال ضمانت
توضیحات خریـد پستـــی

قابلمه چدن 26 عروس ویکتوریا

قابلمه چدن 26 عروس ویکتوریا
قیمت: 338,000 تومان
قابلمه چدن داخل گرانیت-مخصوص طبخ غذاهایی مثل آش، سوپ، خورش
توضیحات خریـد پستـــی

قابلمه چدن 24 عروس ویکتوریا

قابلمه چدن 24 عروس ویکتوریا
قیمت: 298,000 تومان
قابلمه چدن داخل گرانیت-مناسب5نفر-1سال ضمانت
توضیحات خریـد پستـــی

قابلمه تفلون 24 عروس

قابلمه تفلون 24 عروس
قیمت: 238,000 تومان
قابلمه استاندارد-مناسب4نفر-1سال ضمانت
توضیحات خریـد پستـــی

قابلمه چدن 40 عروس

قابلمه چدن 40 عروس
قیمت: 0 تومان
قابلمه چدن داخل گرانیت-مناسب20نفر-1سال ضمانت
توضیحات خریـد پستـــی
قبلی بعدی