دو شنبه 23 تیر 1399   ساعت : 10:11

انتخاب برند مورد نظر

ساندویچ ساز 621 گوسونیک

ساندویچ ساز 621 گوسونیک
قیمت: 0 تومان
توان 700 وات صفحات نچسب جداشونده دستگیره عایق حرارت چراغ های نشانگر 2 خانه ساندویچ
توضیحات خریـد پستـــی

گریل برقی 606 گوسونیک

گریل برقی 606 گوسونیک
قیمت: 0 تومان
توان 1800 وات صفحات نچسب شیاردار امکان باز شدن 180 درجه 3 درجه حرارت قابل تنظیم ساخت ترکیه
توضیحات خریـد پستـــی

ساندویچ ساز 602 گوسونیک

ساندویچ ساز 602 گوسونیک
قیمت: 0 تومان
توان 700 وات صفحات جداشدنی نچسب 4 خانه ساندویچ چراغ های نشانگر بدنه فلزی مستحکم
توضیحات خریـد پستـــی

ساندویچ ساز 603 گوسونیک

ساندویچ ساز 603 گوسونیک
قیمت: 0 تومان
توان 700 وات صفحات جداشدنی نچسب 4 خانه ساندویچ دارای صفحات گریل بدنه فلزی مستحکم
توضیحات خریـد پستـــی

ساندویچ ساز 605 گوسونیک

ساندویچ ساز 605 گوسونیک
قیمت: 0 تومان
توان 1300 وات - صفحات جداشدنی نچسب - 8 خانه ساندویچ - سینی جمع آوری روغن - بدنه فلزی مستحکم
توضیحات خریـد پستـــی

ساندویچ ساز 607 گوسونیک

ساندویچ ساز 607 گوسونیک
قیمت: 0 تومان
توان 1300 وات - صفحات جداشدنی نچسب - 8 خانه ساندویچ - دارای صفحات گریل - دارای خروجی روغن
توضیحات خریـد پستـــی
قبلی بعدی